Parsamtal, familjesamtal och individuell psykoterapi

 

architecture boys brick wall bricks
Photo by Kat Jayne on Pexels.com

Växjö Familjerådgivning och psykoterapi är en psykoterapimottagning för enskilda, par och familjer.

PSYKOTERAPI

Du kan komma för samtal om problem i din relation, eller i en livskris, men det kan även handla om att få hjälp med ångest, nedstämdhet, stress eller utmattning. Vi går ibland igenom perioder i livet då vi behöver hjälp med att komma vidare. Det kan handla om att behöva en professionell person att prata med kring familjerelationer, en sorgebearbetning, en skilsmässa. Det kan vara rädsla att gå in i en relation eller gå mer på djupet eller vidare i en redan etablerad relation. Att gå i psykoterapi kan hjälpa en att få syn på andra perspektiv och att komma vidare i livet.

FAMILJERÅDGIVNING / PARTERAPI

När är det dags att söka familjerådgivning?

När ni inte kan prata om saker ni förut har kunnat prata om och ni i grälen hamnar i samma mönster och inte lyckas bli sams igen. När du inte inte längre har lust att berätta för din partner om vad som hänt under dagen. När du känner dig ensam i din relation och inte når fram eller när du känner dig kritiserad trots att du försöker göra ditt bästa för din partner. När barnen reagerar på era bråk eller er tystnad, kanske med oro eller utagerande. Eller vid en kris, något ni har svårt att hantera på egen hand och inte kommer vidare, exempelvis ett svek.

Det kan handla om att båda verkligen vill få det bättre i sin kärleksrelation men att det sker missförstånd på grund av att man glidit ifrån varandra av olika anledningar, att “vi-et” försvunnit eftersom relationen fått stå undan för arbete, barn och hem. Man kan se det som att en psykoterapeut blir en tolk som hjälper paret att förstå varandra och hitta tillbaka till en nära relation igen.

När sexlivet inte fungerar tillfredsställande för båda parter kan det vara svårt att prata om och komma vidare med på egen hand. Lusten kan gå ner, speciellt i småbarnsåren, förväntningarna på sex kan se helt olika ut. Det kan leda till konflikter, en känsla av krav eller att den ena parten inte känner sig åtrådd.

Det kan även handla om att man behöver komma vidare efter en otrohet, antingen tillsammans eller var och en för sig, akuta krissamtal till exempel vid en separation. Ibland behöver man få hjälp att fundera tillsammans kring om det finns hopp för relationen eller om ett beslut om separation behöver tas.  Du kan även komma för egna samtal om din relation.

FAMILJETERAPI

Man kan även kontakta mig då det handlar om att få det bättre i sina familjerelationer,  föräldra – barnrelationen, tonåringen eller hur man kan tänka kring förhållningssätt vid separation, ny familj och samarbete föräldrar emellan. Samtal där både tonåring och förälder/föräldrar deltar kan  ganska snabbt få effekter på hur alla i familjen mår.

OM MIG

81448734_2230812697211658_2621874584118362112_n.jpg

 

Jag heter Li Gustafsson och är socionom och legitimerad psykoterapeut. Jag har arbetat med familjerådgivning och enskild psykoterapi sedan 2012, då inom kyrkans familje-rådgivning i Växjö. Jag har också lång erfarenhet av arbete med barn och familjer inom barn- och ungdomspsykiatrin. Jag har en grundutbildning Samt Core skills i EFT (Emotional Focused Therapy for couples), nivå A i Interpersonell psykoterapi (IPT), vidareutbildning i sexologi och en magisterexamen i psykoterapi. Min psykoterapiutbildning har inriktning systemisk familjeterapi.

Kontakta mig om du undrar om samtal kan vara till hjälp.

Telefon 0760-25 30 22    Det går bra att ringa eller att skicka ett sms

mail: vaxjofamiljeradgivning@gmail.com

ADRESS: Sandgärdsgatan 23, 1 tr, Växjö

I verksamheten arbetar även Jonatan Gustafsson, socionom och leg. psykoterapeut, Jonatan har lång erfarenhet av att arbeta med par, enskilda och familjer, och arbetar inom socialtjänsten som leg psykoterapeut. Jonatan har förutom psykoterapiutbildningen en grundutbildning i EFT (Emotional Focused Therapy for couples) samt nivå A i Interpersonell psykoterapi (IPT).

Telefon 070-4422045  mail: 67jonatan@gmail.com ADRESS: Sandgärdsgatan 23, 1 tr

KOSTNAD FÖR SAMTAL

Parsamtal ca 75 min 1400 kr

Enskilt samtal ca 45 min   900 kr

Familjesamtal ca 75-90 min  1500 kr

Återbud senast dagen före. Vid återbud samma dag debiteras samtalskostnaden.

SAMTAL VIA FÖRSÄKRING

Du kan undersöka om du kan få ett visst antal samtal bekostade av din arbetsgivare., arbetsgivaren tjänar på att du mår så bra som möjligt. Om företaget bekostar samtal behöver kostnaden diskuteras. Det kan även vara så att du har rätt till ett visst antal samtal genom ditt försäkringsbolag, jag är ansluten till Falck Healthcare och EuroAccident, samt Kris- och Traumacentrum. Många företag har sin försäkring här för personalen och även privatpersoners försäkring går ofta via dessa företag.

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

När en medarbetare råkar ut för en kris är snabb hjälp viktig för en en bra och hållbar återhämtning och återgång i arbetsliv. Professionella samtal efter medarbetarens behov. Det kan handla om stress och utbrändhet men även om andra livskriser som förlust och separation.

Som arbetsledare kan man då och då behöva extra stöd i sitt ledarskap, och för att må bra och vara trygg i sitt ledarskap behöver man även vara trygg i sig själv. Att i professionella samtal koppla ihop sin privata del med sitt ledarskap  och reflektera kring dessa delar och hur de påverkar varandra är utvecklande, både privat och på arbetet.

MED BARNETS MÅENDE I FOKUS

I samband med en relationskris eller separation kan man mycket lätt hamna i en känslomässig kris. Det kan då vara av stor betydelse att ha en professionell person att prata med. Det kan vara svårt att fokusera på barnets bästa om man inte själv mår bra, även om man som förälder gör sitt bästa.  För barnet är det tryggt att veta att ens förälder/föräldrar får hjälp genom krisen. Att ta hjälp i en separation har som yttersta syfte att få till ett bra samarbete då det gäller barnen och att man som förälder ska kunna se tillbaka på separationen även genom barnens ögon.

NYFAMILJEN

Hur får vi till vår nybildade familj? När den ena eller båda parter har barn är det svårt att få till den egna partiden, förälskelseperioden ser inte alls ut som den gör om ingen har barn från början. Familjelivet kompliceras av före detta partners, barnens olika åldrar och behov. Ens barn kanske har ett mycket komplicerat förhållande till ens nya partner, hur gör man då? Vem bestämmer i familjen egentligen? Hur kan vi göra för att få till ett tillfredsställande familjeliv?

URSPRUNGSFAMILJEN

Att ta hjälp av en utomstående professionell person att prata med då det gäller relationsproblem i ursprungsfamiljen kan göra stor skillnad för hur man kan nå en större förståelse för varandra i familjen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: samtal, samtalsterapi, parterapi, chefscoachning, arbetsledning