Parterapi / familjerådgivning

FAMILJERÅDGIVNING / PARTERAPI

Hur vet man när det är dags att ta hjälp för att förbättra sin relation?   När ni inte kan prata om saker ni förut har kunnat prata om och ni i grälen hamnar i samma mönster och inte lyckas bli sams igen. När du inte inte längre har lust att berätta för din partner om vad som hänt under dagen. När du känner dig ensam i din relation och inte når fram eller när du känner dig kritiserad trots att du försöker göra ditt bästa för din partner. När barnen reagerar på era bråk eller er tystnad, kanske med oro eller utagerande. Eller vid en kris, något ni har svårt att hantera på egen hand och inte kommer vidare, exempelvis ett svek.

Det kan handla om att båda verkligen vill få det bättre i sin kärleksrelation men att det sker missförstånd på grund av att man glidit ifrån varandra av olika anledningar, att “vi-et” försvunnit eftersom relationen fått stå undan för arbete, barn och hem. Man kan se det som att en psykoterapeut blir en tolk som hjälper paret att förstå varandra och hitta tillbaka till en nära och förtrolig relation igen.

Vid problem i kärleksrelationen medför det ofta konsekvenser för sexlivet, på samma sätt som om man har sexuella problem; det medför spänningar och oro i parrelationen. När sexlivet inte fungerar tillfredsställande för båda parter kan det vara svårt att prata om och komma vidare med på egen hand. Lusten kan gå ner, speciellt i småbarnsåren, förväntningarna på sex kan se helt olika ut. Det kan leda till konflikter, en känsla av krav eller att den ena parten inte känner sig åtrådd.

Det kan handla om att man behöver komma vidare efter en otrohet, antingen tillsammans eller var och en för sig, akuta krissamtal till exempel vid en separation. Ibland behöver man få hjälp att fundera tillsammans kring om det finns hopp för relationen eller om ett beslut om separation behöver tas.

Du kan även komma för egna samtal om din relation.

I samband med en relationskris eller separation kan man mycket lätt hamna i en känslomässig kris. Det kan då vara av stor betydelse att ha en professionell person att prata med. Det kan vara svårt att fokusera på barnets bästa om man inte själv mår bra, även om man som förälder gör sitt bästa.  För barnet är det tryggt att veta att ens förälder/föräldrar får hjälp genom krisen. Att ta hjälp i en separation har som yttersta syfte att få till ett bra samarbete då det gäller barnen och att man som förälder ska kunna se tillbaka på separationen även genom barnens ögon.

Tel 0760-253022, det går bra att skicka ett sms om du vill

Mail: vaxjofamiljeradgivning@gmail.com