Familjerådgivning och Parterapi

Ibland blir livet inte som man har tänkt sig. Vid problem i parrelationen kan det vara bra att ta professionell hjälp och få tid snabbt.

Det kan handla om att man verkligen vill få det bättre i sin relation men att det sker missförstånd på grund av att man glidit ifrån varandra av olika anledningar. Man kan se det som att en psykoterapeut blir en tolk som hjälper paret att förstå varandra och hitta tillbaka till en förtroendefull relation igen.

Vid problem med samliv och sexliv kan det vara bra att ta professionell hjälp. Om man har det problematiskt i sin kärleksrelation så medför det ofta konsekvenser för sexlivet, på samma sätt som om man har sexuella problem; det medför spänningar och oro i parrelationen.

Det kan även handla om att man behöver komma vidare efter en otrohet, antingen tillsammans eller var och en för sig, akuta krissamtal till exempel vid en separation. Ibland behöver man få hjälp att fundera tillsammans kring om det finns hopp för relationen eller om ett beslut om separation behöver tas.  Du kan även komma för egna samtal om din relation.

Kontakta mig om du undrar om samtal kan vara till hjälp.

Tel 0760-253022, det går bra att skicka ett sms om du vill

Mail: vaxjofamiljeradgivning@gmail.com