Företag

När en medarbetare råkar ut för en kris är snabb hjälp viktig för en en bra och hållbar återhämtning och återgång i arbetsliv. Professionella samtal efter medarbetarens behov. Det kan handla om stress och utbrändhet men även om andra livskriser som förlust och separation.

Som arbetsledare kan man då och då behöva extra stöd i sitt ledarskap, och för att må bra och vara trygg i sitt ledarskap behöver man även vara trygg i sig själv. Att i professionella samtal koppla ihop sin privata del med sitt ledarskap  och reflektera kring dessa delar och hur de påverkar varandra är utvecklande, både privat och på arbetet.

Samtalskostnad företag

1100 kr  per samtal psykoterapi, stödsamtal, krissamtal

coachning  1100 kr plus moms